A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.
A Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, mint érintett érintett települési önkormányzat részére megküldte. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A fentiek alapján a Korm. rend. 11. § (7) bekezdésében foglaltakra hivatkozva Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat ezúton is tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy a tervjavaslat véleményezésére lehetőségük van.  A Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételek megtételére nyitva álló határidő a közzététel időpontjától számított 30 nap, azaz 2020. január 11. Az észrevételek benyújtása írásban történhet, elektronikusan a hivatal@szabadbattyan.hu címre, postai úton vagy személyesen 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. címen. A részletes dokumentáció elérhető az alábbi weboldalon és az alul csatolt dokumentumokban.

http://ugyelza.kti.hu/map/