Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermek és felnőtt könyvtári olvasószolgálat ellátása. A könyvtárba érkező könyvekről és egyéb dokumentumokról azonosításra alkalmas bibliográfiai leírásokat készít a könyvtár által használt integrált számítógépes rendszerben. Állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás. Könyvtári rendezvények, klubfoglalkozások szervezése, lebonyolítása. Pályázatírás, éves statisztika, beszámoló készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros szak,
 • könyvtárosi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Könyvtáros informatikus,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,,
 • Precizitás, pontosság,
 • kommunikációs, alkalmazkodó és együttműködő készség,
 • önálló problémamegoldó készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/6-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban, postai úton kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • szabadbattyan.hu – 2017. június 23.