Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. június hó 5-én (kedd) 16:00 órai kezdettel nyilvános, soros ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló 12/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés fogászati röntgengép beszerzésére indított ajánlattételi eljárás lezárásáról, nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Egyebek

Szabadbattyán, 2022. június 29.

Szabó Ildikó

polgármester