Tisztelt Lakosság!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. szeptember hó 12 -én (hétfő) 15:30 órai kezdettel, ezt követően a Képviselő-testület 16:00 órai 

kezdettel nyilvános, rendkívüli ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.)

Napirend:

1. Előterjesztés „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről” szóló 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzatot terhelő vízi-közmű szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Állam javára történő átruházására irányuló integrációs eljárásban történő részvétel tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés ajánlattételi eljárás lezárásáról, nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a TOP-1.14.1-19-2019-00029 kódszámon „Bölcsőde kialakítása Szabadbattyánban ISM” megnevezéssel meghirdetett és támogatott pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó bölcsődei eszközök beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a Szabadbattyán-Kőszárhegy szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-28705-1-002-00-14) elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása tárgyában

Előterjesztő. Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági bizottság

5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság