Meghívó 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. április hó 3-án /kedd/   16:00 órai kezdettel

 nyílt soros

 

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1./       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásáról szóló beszámolóról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Az önkormányzati tulajdonú Szabadbattyán, Iskola u. 3. (1304/4/A/1. hrsz.) földszinti lakásra tett vételi ajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Rendezési terv felülvizsgálatáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       2018. évi éves összesített közbeszerzési tervről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Felnőtt orvosi rendelő energetikai felújítására benyújtott árajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester

7./       Felnőtt orvosi rendelő energetikai felújítási munkálatainak a műszaki ellenőri feladatok ellátására tett árajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A Trianoni Emlékmű elkészítésére tett árajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       A felnőtt orvosi rendelő környezetében tervezett (Csíkvár tér) Emlékmű területének és az orvosi rendelő parkolójának térkövezésére benyújtott árajánlatokról

           Előadó: : Polyák István Vilmos – polgármester –

10./a) Háztartás méretű kiserőművek létesítéséhez szükséges villamos rendszerének műszaki ellenőri feladatok ellátására tett árajánlatokról

10./b)Ügyvédi megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolításáról

           Előadó: : Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    Tájékoztató beadványról

           Előadó: : Polyák István Vilmos – polgármester –

12./ Pályázat benyújtása járda felújításáról (Kossuth u.)

           Előadó: : Polyák István Vilmos – polgármester –

ZÁRT ÜLÉS

 

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a Képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 

 Szabadbattyán, 2018. március 28.                                                                      

                                                                       Tisztelettel:                                                                                                  

 

                                                                                                          Polyák István Vilmos

                                                                                                                 polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

                                      Polgármestere

8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.   Tel: 22/588-100  Fax: 22/363-473

hivatal@szabadbattyan.hu