Meghívó 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018.február hó 12-én  /hétfő  /  16:00 órai kezdettel

 nyílt soros 

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend: 

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A Polgármester Úr 2017. évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározásáról

           Előadó: Csókási Lajos – alpolgármester –

3./       Dr. Várkonyi és TSA Bt-vel kötött Támogatási szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Az önkormányzati tulajdonú Szabadbattyán, Iskola u. 3. emelet lakásra tett vételi ajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítésre pályázat kiírásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       A rendezési terv módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Bérleti szerződés kötéséről (Publimit Kft)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Plastic Trade Alba Kft víz- és szennyvíz kvóta igényléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Az önkormányzat tulajdonát képező 09/18 hrsz-ú út építéséhez és szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    VIDIKON Kft-vel kötött karbantartási és szerviz-szolgáltatási szerződésről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    Mini bölcsőde alapító okiratáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./    A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2017. évi módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről (2018/2019 tanév)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    Polyák István Vilmos polgármester úr szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

 

15./    Polyák István Vilmos polgármester úr 2018. évi szabadságáról, 2018. évi szabadságának ütemtervéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

16./    A Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

17./    Jablonkai Zoltán Szabadbattyán, Dózsa u. 38. sz. alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelméről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Jónás Piroska szociális bérlakásával kapcsolatos kérelméről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Kovács Józsefné önkormányzati szociális bérlakás bérleti szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    Védjük meg településeinket, hazánkat felhívásról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

21./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Tájékoztató Képviselői vagyonnyilatkozatokról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

23./    A jegyző 2017. évi teljesítményértékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

24./    Bejelentések

 

Kérem, hogy a napirendi  pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni. 

Szabadbattyán, 2018. február 06.                                                                              

                                                                       Tisztelettel:                                                                                   

                                                                                                          Polyák István Vilmos

                                                                                                                 polgármester