Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. június 1-től Szabadbattyán Emmaróza területéről az önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően Társaságunknak csak a matricával ellátott zárt gyűjtőedényzetben áll módjában elszállítani a háztartási hulladékot.

Igénybe vehető edényzetek:

  • 60 literes gyűjtő edényzet (1 fős háztartás esetén, igazolással)
  • 80 literes gyűjtő edényzet
  • 120 literes gyűjtő edényzet
  • 240 literes gyűjtő edényzet

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány, a Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek MSZ EN 840-1:2013 szerinti szabványa. Tájékozatjuk, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas.

Ön vagy kereskedelmi forgalomban kapható szabványos edényt vásárol, vagy lehetősége van társaságunktól beszerezni azt. Amennyiben új vagy jó állapotú használt edényzetet szeretne vásárolni Társaságunktól, szíveskedjen felkeresni központi ügyfélszolgálatunkat.

A többlethulladékot Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárhoz kihelyezett ügyfélszolgálatunkon átvehető VERTIKÁL emblémával ellátott zsákokban helyezhetik ki. A zsákokért utólag 356 Ft+ÁFA/db árat kell fizetni, melyről a számlát az NHKV Zrt küldi meg.

A szelektív hulladékokat – az üveg gyűjtőpont és a hulladékudvar mellett – házhoz menő rendszerben is gyűjti Társaságunk. A gyűjtések havonta egyszer keddi napokon, az alábbi időpontokban lesznek:

2016. évi szelektív hulladékszállítási rend:
május 31. június 28. július 26.
augusztus 23. szeptember 20. október 18.
november 29. december 13.

Átlátszó zsák(ok)ban kell vegyesen a papír, műanyag, fém (italos) dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott.

Az üveget kizárólag a szelektív gyűjtőpontra kihelyezett konténerekbe kérjük elhelyezni, azokat a házhoz menő rendszerű zsákokba ne tegyék! (Társaságunk humán munkaerővel szelektálja a vegyes hasznosítható hulladékot, és a balesetveszély csökkentése érdekében kéri.) Kérjük, legyenek erre tekintettel!

A zöldhulladék alábbi feltételek betartása mellett kerül elszállításra:

  • Faágakat, gallyakat maximum 80 cm hosszúra vágva, kézi erővel mozgatható kötegekben (összekötve) kell az ingatlan elé kihelyezni.
  • A fű, lomb, egyéb ömlesztett zöldhulladékot Társaságunk által biztosított (szállítási alkalmanként 1-1 db) biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákban kell kihelyezni. A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem előírt módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra! Kérjük, hogy az ingatlanuk előtti terület tisztántartása érdekében a kihelyezés módját tartsák be!

2016. évi zöldhulladék szállítási rend:
május 3. június 14. július 12. augusztus 9.
szeptember 6. október 4. november 15.

Továbbá kérjük, hogy az edényzetek megközelíthetősége érdekében az ürítési napokon az utakat hagyják szabadon. Illetve az autó rongálódásának elkerülése érdekében a kilógó ágaktól tisztítsák meg az utakat.

Kihelyezett ügyfélszolgálat: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10., kedd, csütörtök 14-18 óráig, Ügyintéző: Méreg Lajosné

Központi ügyfélszolgálat: Polgárdi, Szabadság u. 26., valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.: 22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján. Nyitvatartási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00.

Polgárdi, 2016. április 21.

Tisztelettel: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.

 

 

POLGÁRDI HULLADÉKLERAKÓ DÍJTÉTELEI:

Polgárdi-Hulladéklerakó-díjtételei.pdf (1755 letöltés )

 

KONTÉNER ÁRAK:

Egyéb települési hulladék:
4 m3-ös konténer 30.550 Ft+ÁFA
5 m3-ös konténer 34.950 Ft+ÁFA
7 m3-ös konténer 43.750 Ft+ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék:
4 m3-ös konténer 23.950 Ft+ÁFA
5 m3-ös konténer 26.700 Ft+ÁFA