Hirdetmény.pdf (343 letöltés )

Hirdetmény

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat* elkészítette a 17/2014. (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása, a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve, a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását, a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz dokumentációját, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat dokumentációját közzétette a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)

A dokumentációk elektronikus formában a Gesztor Önkormányzat honlapjáról letölthetőek, az alábbi elérhetőségen:

https://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_115359

A véleményezés módja: a Településfejlesztésről és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről szóló 30/2014. (III.24.) sz. Kt. határozat szerinti Partnerek írásos véleményt, papír alapon a polgármesteri hivatal címére postai úton megküldve, illetve személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán leadva (Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) illetve a polgármesteri hivatal elektronikus címére megküldve tehetnek (hivatal@szabadbattyan.hu.).

A vélemények beérkezésének határideje: 2015. december 2.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a Településfejlesztésről és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről szóló 30/2014. (III.24.) sz. Kt. határozat alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Szabadbattyán, 2015. november 2.

Polyák István Vilmos s.k. – Szabadbattyán Nagyközség polgármestere
Lantay Attila s.k. városi főépítész, Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV polgármestere megbízásából

*Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 526/2014. (VII.25.) határozatban, Pákozd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 111/2014.(VIII.25.) számú határozatában, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2014. (IX.10.) határozatában döntött a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásáról és a gesztori és kapcsolattartói feladatok ellátásáról szóló megállapodás tervezetének elfogadásáról.