Tisztelt Lakosság!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) FE/KTF/11128-3/2022. szám alatt, a Pro-Centoquaranta Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) által benyújtott kérelem alapján a „LogStar Park – ’A’ épület – raktárcsarnok és iroda létesítése a szabadbattyáni Seuso Ipari Park területén” előzetes vizsgálata tárgyában 2022. október 18-án környezetvédelmi hatósági eljárás indult.

A településeken gondoskodni kell az eljárás megindításáról szóló hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.

Szabadbattyánban a hirdetmény megtekinthető közterületi hirdetőtáblán, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a település honlapján.

A kérelem és mellékletei elektronikus példányába történő betekintésre a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetőjénél van lehetőség ügyfélfogadási idő keretén belül vagy a Kormányhivatal honlapján az alábbi elérhetőségen:

http://kornyezetvedelem.fmkh.hu (FE/KTF/11128/2022. ügyszámon található meg)

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőn: 13.00 – 17.30 óráig

Szerdán: 08.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig

Pénteken: 08.00 – 12.30 óráig

 

Dornyi Sándor s.k.

jegyző

A hirdetmény az alábbi csatolmányban található:

Csatolmányok