SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSÁRÓL

 TISZTELT PARTNERÜNK!

(lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban módosította a hatályos településrendezési eszközöket. A módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősített Budapest-Balaton kerékpárút – a Székesfehérvár-Balatonakarattya szakaszon belül Székesfehérvár-Polgárdi (PST: B005.04) szakasz – Szabadbattyán közigazgatási területét érintő részére és a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Balatoni út-Széchenyi utca-Iskola utca által határolt tömb területére terjed ki.

A Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja és Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII.10.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök – alábbi – elfogadott módosítását jelen hirdetménnyel közzé teszem a www.szabadbattyan.hu honlapon:

  • Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (II.8.) határozata Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2010.(IX.27.) határozatával elfogadott Településszerkezeti terv módosításáról
  • Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.8.) önkormányzati rendelete Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szabadbattyán, 2021. február 23.

Szabó Ildikó sk.                                                                                                                  polgármester

Csatolmányok