Házszámozás kérelmezése

 

A ház számozását a tulajdonos kérheti a helyi Polgármesteri Hivatalban. Az eljárás illetékmentes.

Az eljáráshoz csatolni kell:

  • a kitöltött kérelmet
  • adás – vételi szerződés másolatát
  • új építésű ingatlan esetén a használatba vételi engedély másolatát
  • 1 éven túl használatba vett ingatlan esetén a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát

Csatolmányok