Szabadbattyán területén fekvő árkok, vízelvezetők felülvizsgálata, során megállapítást nyert, hogy a település jelentős részén hosszú ideje nem történt meg az árkok, vízelvezetők karbantartása, mely komoly problémákat és károkat idézett elő. Emiatt kérem a tisztelt ingatlantulajdonokat, illetve azok használóit, hogy szíveskedjenek figyelmesen áttanulmányozni az alábbiakat.

A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében indokolt, hogy az ingatlantulajdonosok és -használók haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok karbantartására, tisztítására.