Tisztelt Lakosság!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) FE/KTF/11128/2022. szám alatt, a Pro-Centoquaranta Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) által benyújtott kérelem alapján a „LogStar Park – ’A’ épület – raktárcsarnok és iroda létesítése a szabadbattyáni Seuso Ipari Park területén” előzetes vizsgálata tárgyában a környezetvédelmi hatósági eljárás lezárult.

Az építéssel érintett településen gondoskodni kell az eljárást lezáró határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Szabadbattyánban a határozat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ügyfélfogadási idő keretén belül, valamint a település honlapján.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőn: 13.00 – 17.30 óráig

Szerdán: 08.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig

Pénteken: 08.00 – 12.30 óráig

 

Dornyi Sándor s.k.

jegyző

Csatolmányok