Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén 2020. május 15. és 2020. június 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Ezzel összefüggésben felkérem az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot szíveskedjenek kitölteni, és az ebösszeírási időszak végéig hivatalunkhoz visszajuttatni.

A nyomtatvány 1. pontjában található nyilatkozat kitöltése azok számára is kötelező, akik nem ebtulajdonosok, illetve nem tartanak ebet.

A nyomtatvány csak egy eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, tartója, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges, melyhez további adatlap a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtaján beszerezhető, vagy a www.szabadbattyan.hu weboldalról is letölthető.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól, továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000,- Ft.

Fontos, hogy az ebösszeírást követően az adat/állapotváltozást (eb elhalálozása, tartási helyének megváltozása, tulajdonosváltás, oltási könyv csere) a későbbiekben is szükséges bejelenteni.

Kérjük az ebösszeíró adatlapot az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek visszajuttatni hivatalunkhoz:

  • levélben postai úton az alábbi címre: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal bejáratán lévő postabedobóban
  • elektronikus úton a polghiv.igazgatas1@szabadbattyan.hu e-mail címre.

Szabadbattyán, 2020. május 07.

Csere Orsolya sk.
jegyző

Csatolmányok