Kedves szabadbattyáni Diákok!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021-évi évfordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

A pályázatra jelentkezhetnek azok a Szabadbattyán területén állandó lakcímmel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik

  • teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat /”A” típusú pályázat/, illetve
  • a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
  • vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőokatási szakképzésben kívánnak részt venni. /”B” típusú pályázat/.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkődési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/Onk/TOnkBirPalylista.aspx

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz – papír alapon – történő benyújtásának határideje:

  1. november 5.
  2. Letölthető dokumentumok:

Csatolmányok