Kedves Szabadbattyáni Diákok!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat is csatlakozott a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022-évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

A pályázatra jelentkezhetnek azok a Szabadbattyán területén állandó lakcímmel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, akik

  • teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat (“A” típusú pályázat), illetve
  • a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
  • vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt  nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (“B” típusú pályázat)

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

Bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:

Bursa-2022-B felhívás pályázók részére

Bursa-2022-A felhívás pályázók részére

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz – papír alapon – történő benyújtásának határideje: 2021.november 5. (péntek)

 

Csatolmányok