Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. október 3. napján kiírja, illetve kifüggeszti a pályázatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a www.szabadbattyan.hu honlapon a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ( A típusú pályázat ) illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( B típusú pályázat ) számára. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer ) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a

pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt – a Polgármesteri Hivatalban ( Verebélyi Szilvia ügyintézőnél ) kell benyújtani. 

A pályázat rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz  történő benyújtásának határideje: 2019. november 5. 

A részletes pályázati kiírás, regisztrációs és adatrögzítési folyamat a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán megtalálható. 

Szabadbattyán, 2019. október 3.

                                                                 Némethné dr. Jenei Éva

                                                                                jegyző

Csatolmányok