Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. október 3. napján kiírja, illetve kifüggeszti a pályázatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.szabadbattyan.hu honlapon a jelenlegi felsőoktatási hallgatók (A típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (B típusú pályázat) számára.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalban (Popovics Gyuláné ügyintézőnél) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A részletes pályázati kiírás, regisztrációs és adatrögzítési folyamat a www.emet.gov.hu internetes oldal “Bursa Hungarica” oldalán megtalálható.

Szabadbattyán, 2017. október 3.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

Hirdetmény: Sszabadbatt17100213010.pdf (271 letöltés )

Bursa Hungarica “A” típusú pályázati kiírás: 5_palyazati_kiiras_a_2018.docx (272 letöltés )

Bursa Hungarica “B” típusú pályázati kiírás: 6_palyazati_kiiras_b_2018.docx (246 letöltés )