Tisztelt Lakosság!

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

(2.) alapján avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére az alábbiak szerint van lehetőség,

ha ezt magasabb szintű tűzgyújtási tilalom nem írja felül.

Kérjük, tűzrakás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális tűzgyújtási tilalomról az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján:

https://www.katasztrofavedelem.hu/

Helyi rendeletünk vonatkozó szabálya:

2. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

10. §(1) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a továbbhasznosításra, komposztálásra nem kerülő vagy arra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradvány.

(2) Avart és kerti hulladékot a szabadban, nyílt téren nagykorú személy felügyelete mellett csak szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, hétfőtől péntekig 900és 1800 óra között, szombaton 9 órától 11 óráig lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja, és az égetés hősugárzása további kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, műanyagok, veszélyes hulladékok, stb.), valamint kifejezetten tűz- és robbanásveszélyes anyagot.

(3) Nem megengedett az égetés ünnepnapon, munkaszüneti napon, országos pihenőnapon és tűzgyújtási tilalom elrendelésének ideje alatt.

(4) A szabadban tüzet, üzemben lévő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tűz oltásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Az égetés helyszínén olyan felszereléseket, eszközöket kell készenlétbe helyezni, melyek segítségével a tűz eloltható, terjedése megakadályozható.

(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom szabályai alól a rendelet nem ad felmentést.

(6) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott bírság összegére, valamint kiszabásának és megállapításának módjára a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletszabályai vonatkoznak.