Jogszabályváltozás miatt 2017. július 1 után elkészített víz- és csatornabekötésnél nem kell megfizetni (ha a vízbekötés, mérőikresítés átmérője nem haladja meg a 32 mm-t, a szennyvízcsatorna-bekötésé a 160 mm-t) a FEJÉRVÍZ ZRt. működési területén:
·      a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást (a lakossági felhasználóknak és költségvetési intézményeknek eddig sem kellett,

a változás a kis és középvállalkozásoknak jelent kedvezményt),
·      az igénybejelentés elbírálását (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel ilyen díjat).
·      adategyeztetést (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel ilyen díjat).
·      a bekötési vízmérőt 
·      a mérő felszerelését, plombálását
·      a nyomáspróbát (a FEJÉRVÍZ eddig sem számított fel ilyen díjat)

Továbbra is meg kell téríteni

 • a bekötés megtervezését (az engedéllyel rendelkező szaktervező részére)
  ·a bekötőcsövet és lefektetésének árát, a vízmérőt közrefogó elzáró szerelvényeket, visszacsapó szelepet és ezek felszerelését,
  ·      ha a szolgáltató biztosítja, az előre gyártott vízmérőaknát,
  ·      csatornabekötésnél a bekötő csatornacsövet és a tisztítóidomot (amennyiben nem volt a bekötés a csatorna-beruházás része)
  ·      a törzshálózatra való rákötést és az ehhez szükséges szerelvényeket,
  ·      a vízbekötés fertőtlenítését
  ·      az elkészült bekötés geodéziai bemérését
  ·      és a kiszállás díjátFentieknek megfelelően a lakossági körben leggyakoribb 8 m hosszú 3/4 colos vízbekötés anyagának ára 8960 forinttal, munkadíja 3810 forinttal csökken; a 160 mm-es csatornabekötés díja változatlan marad. A jogszabályváltozás az új bekötésekre vonatkozik, és nem érinti a mellékvízmérők felszerelését, cseréjét. A földmunka elvégzése és a vízmérőakna elkészítése továbbra is a felhasználó, illetve megrendelő feladatkörébe tartozik.

FEJÉRVÍZ ZRt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó módosítása:
“55/H. §188 Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése”.