GDPR

General Data Protection Regulation

Az Európa Tanács (ET) kezdeményezésére 2007-ben, az ET adatvédelmi konvenciója elfogadásának 25. évfordulóján rendezték meg először az Európai Bizottság támogatásával.

Az a felismerés hívta életre, hogy az állampolgárok nem ismerik eléggé az adatvédelemhez kapcsolódó jogaikat, érdekeiket nem merik és nem tudják megvédeni, eltűrik a jogsértő adatkezelést. Az adatvédelem napjának fő célja, hogy az emberek érdeklődjenek az adatvédelmi ismeretek iránt, keressék a lehetőséget ezek megvilágítására. Magyarországon 1992-ben alkottak törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, s az adatvédelmi biztos (ombudsman) intézménye 1995 júliusától működik.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható érintett személlyel kapcsolatos bármely információ. Személyes adat például:

  • név,
  • lakcím,
  • a személyazonosító igazolvány / útlevél száma,
  • a javadalmazással kapcsolatos információk,
  • az internetprotokoll-cím,
  • a kulturális azonossággal kapcsolatos információk,
  • kórház vagy orvos birtokában lévő adatok.

 

Minden intézmény köteles kinevezni vagy foglalkoztatni egy adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő felelős figyelemmel kísérni az adatkezelés folyamatát, illetve tájékoztatni és tanácsokkal ellátni a személyes adatok kezelését végző munkatársakat az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikről. Az adatvédelmi tisztviselő együttműködik továbbá az adatvédelmi hatósággal: közvetítőként jár el a hatóság és a magánszemélyek között.