Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 12-én /hétfő/ 16:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

KÖZMEGHALLGATÁS

1./       Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntéshozatal

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz eszközök beszerzésére tett árajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Rendezési terv módosításáról

           Előadó:  Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Szabadbattyán Árpád utca, Telek utca, Széchenyi utca, Batthyány utca járdáinak felújításához és Sport utca burkolatszélesítésének kivitelezésére tervdokumentációk elkészítésére, és a kivitelezés műszaki feladatainak ellátására tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról az adóztatásról és az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Szociális bérlakások kiutalásáról, szociális bérlakások bontásának elrendeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       A Képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Árajánlatok a Cifrakerti tó szigetén építendő fa épületről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    Bejelentések

Kérem, hogy  a  napirendi  pontok  fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. december 6.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos polgármester