Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 26-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Szabadbattyán településrendezési tervének, valamint Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2014.(IX.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Kötelező rendeletek megalkotása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Beszámoló az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os nevelési évének munkatervéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Az ÁMK előirányzat módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványának felhasználása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások alaprajzainak elkészítésére tett árajánlat

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Bérleti szerződések megkötése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./     A Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti ingatlan bérleti szerződése /CSANA/

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    A Szabadbattyáni Híradóban történő hirdetés díjának megállapítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./    Szerződés Átruházására Irányuló Háromoldalú Megállapodás /ELMIB Hálózati Kft. Project LIGHT HUNGARY Kft./

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő ellátása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással Társulási Megállapodás elfogadása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Reklámtábla kihelyezésére bérleti szerződés megtárgyalása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Közterület elnevezése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    Bejelentések

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2015. október 20.

                                                           Tisztelettel:

                                                                           

                                                                                              Polyák István Vilmos                                                                                                     polgármester