A Köztársasági Elnök 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki az ez évi soron kívüli ülnökválasztást. A Fejér Megyei Közgyűlés a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 7 fő ülnökök választhat meg. A jelöléssel kapcsolatos fontosabb információkat a https://www.fejer.hu/ulnokvalasztas-2015 honlapon „Ülnökválasztás – 2015.” menüpont alatt találhatja.

Hirdetmény
a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek jelöléséről és választásáról

 Tájékoztatom Fejér megye lakosságát, miszerint a Köztársasági Elnök 2015. augusztus 1. és szeptember 30. napja közötti időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek soron kívüli választását.

 A Fejér Megyei Közgyűlés a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 7 fő ülnököt választhat.

 A Bjt. értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Ülnöknek jelölhetnek továbbá a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – is.

 Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki még nem múlt el 70 éves, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet), valamint a honlapon. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a „Letölthető nyomtatványok” közül letölthetők, illetve igényelhetők a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Testületi Főosztályán is (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet).

 A jelölések benyújtásának határideje: 2015. szeptember 14. 16.00 óra.

A jelölő és a jelöltelfogadó nyilatkozatokat személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztályára (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

 A jelölést elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, melynek megkérésénél a büntetlen előéletre és a közügyektől eltiltásra vonatkozó adatmezőket be kell jelölni. Az erkölcsi bizonyítvány csatolásának elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.

 Az ülnök megbízatásának megszűnésére, valamint az ülnök javadalmazására vonatkozó szabályokat a Bjt. 220. §-a, valamint a 221. §-a tartalmazza. A törvény szövegéből készített kivonat a „Letölthető nyomtatványok” között ugyancsak megtalálható. A jelöltajánlás során felhívom a figyelmet az ülnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályokra, miszerint az ülnök megbízatása megszűnik – többek között – a 70. életév betöltésével, valamint a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszűnése esetén.

 Székesfehérvár, 2015. augusztus 10.

                                                                                Dr. Molnár Krisztián s.k.
                                                                                 a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Bírósági ülnökké jelölés – LETÖLTHETŐ

– Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – LETÖLTHETŐ

 – Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei – LETÖLTHETŐ

 – A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) ülnökök jogállására és javadalmazására vonatkozó rendelkezéseinek kivonata – LETÖLTHETŐ