Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én /hétfő / 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./ Polyák István Vilmos polgármester úr cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./ Az intézményi térítési díjakról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./a./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról       

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./b./  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./ A köztemetőről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./ Dr. Várkonyi Mária és TSA.Bt és az önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./ Véleményalkotás a Batthyány Lajos Általános Iskola igazgatójának ismételt intézményvezetői megbízásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./ ÁMK átszervezéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./ Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./ Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./ Polgármester úr 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./ Törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásához kormányzati funkciók megállapításáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./ Házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./ Szabadbattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

16./ Szabó Orsolya bizottsági kültag lemondásának tudomásulvételéről, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kültagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./ Szabadbattyán Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról (Székesfehérvár-Pákozd)

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./ A Battyánvár Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./ Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. február 10.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos
polgármester