Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 23-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./       A talajterhelési díjról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3/a.    A helyi adórendeletekről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

4./       A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

5./       A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

6./       Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./       A közterületek használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

8./       Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

9./       Az önkormányzat közművelődési feladatairól

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

10./     A járműforgalom szabályozásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

11./    Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./    Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

13./    Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./    Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

20./    Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

21./    Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

24./    Publimont Kft. bérleti szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2015. évben végzett munkáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

27./    A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./    Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2015. november 16.

                                                            Tisztelettel:

                                                                                                     Polyák István Vilmos

                                                                                                     polgármester