Gallyazás!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy az E-ON 2017. augusztus hó utolsó hetétől kezdődően gallyazást végez a településen.

A konfliktusok megelőzése érdekében, amennyiben lehetősége van rá,  szíveskedjék eltávolítani azon gallyakat, melyek a villanyvezeték közelében vannak.

Sajnálatos módon az E-ON nem  veszi figyelembe az esztétikai gallyazást, sok esetben úgy csonkítják   meg a fákat, hogy az kívánnivalót hagy  maga után.

A gallyak összegyűjtését  az önkormányzatnak kell elvégeznie, ezért minden Lakos szíves türelmét és megértését kérem!

Szabadbattyán, 2017. augusztus 25.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos

polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre (2017.06.26)

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 .június hó 26-án   / hétfő  /  16:00 órai kezdettel nyílt soros

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

ZÁRT ÜLÉS / 13.,14.,15.napirendi pontok tárgyalása/

1./       A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Szabadbattyán Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámoló

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Az önkormányzat tulajdonát képező 099 hrsz-ú ingatlan területrendezésére tett árajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Telefonvonal központ telepítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Az irodabútorok beszerzésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       A Polgármesteri Hivatal épületének gázellátási és központi fűtés felújítási tervei elkészítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Értékesítési ajánlat az önkormányzat részére

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Az önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi ajánlata

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A sportpálya lelátójának sávalap készítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatának megemelése

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./     Az önkormányzat és az „M8” Kft közötti megállapodás felülvizsgálata, módosítása

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./     Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának megemelése

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./     Jónás Tibor Szabadbattyán, Jókai telep 2. szociális bérlakás kiutalása iránti kérelem

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./     Fehér László és Virág Judit önkormányzati szociális bérlakás kiutalása iránti kérelem

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./     Jónás Péter és felesége lakástámogatási kérelme

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./     Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2017.június 20.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos

polgármester

dr. Harza Tamás háziorvos rendelése 2015.09.07-08-án

Értesítem Önöket, hogy

Áramszünet miatt

2015.09.07-08-ig
(2 nap, hétfő-kedd)

Harza dr szabadbattyáni rendelései elmaradnak!!!

A rendelések Kőszárhegyen lesznek megtartva.

hétfő: 13-15:30
kedd: 9-11 óráig

Üdv:
dr.Harza Tamás
háziorvos, belgyógyász szakorvos
+36303975144

Parlagfüves területek légi felderítése

Hétfőtől folytatódik a parlagfüves területek légi felderítése

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 7-étől, hétfőtől folytatják a parlagfüves területek helikopteres felderítését. Ennek kapcsán sor kerül a már ellenőrzött területek bizonyos részeinek utóellenőrzésére, illetve a megye északi felének azon részeinek ellenőrzésére, ahol az idén még nem volt légi felderítés.

A parlagfű elleni kötelező védekezést törvény írja elő. A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű-virágbimbó kialakulásának megakadályozása.

A parlagfüves területek felderítését és az eljárások lefolytatását végző hatóságok célja továbbra sem a magas bírságok kiszabása, hanem az allergiás megbetegedésben szenvedő emberek érdekében a megye területén a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása, a parlagfű-pollenszórás és -magképződés lehető legnagyobb mértékben történő megakadályozása.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű-virágbimbó kialakulásának megakadályozása, illetve ezt követően, időszakos, szükségszerű irtásokkal, kaszálásokkal a parlagfűmentes állapot fenntartása, a növény virágzásának a végéig.

A július végi légi felderítések aránylag kedvező képet mutattak, az elmúlt évinél kevesebb intézkedésre volt szükség. A szakemberek bíznak a földhasználók további pozitív, cselekvő hozzáállásában.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)